Profil

De la ?nfiin?are, Paradigma Group a devenit una din cele mai mari ?i mai progresive companii de produc?ie ?n ceea ce prive?te ?nchirierile, v?nz?rile ?i organizarea de evenimente majore.
Ast?zi, Grupul este una din cele mai de succes firme din domeniu de pe pia?a din Rom?nia.

Paradigma Group a creat dou? divizii separate ca un pas logic din punct de vedere al serviciilor complementare ?i a iscusin?ei oferite de compania rom?no-olandez?:

Noi venim cu idei creative ?i concepte inovative pentru scopurile dvs., oricare ar fi evenimentul.
Av?nd dot?rile necesare pentru set design, putem lua orice brief, idee sau scop ?i s? ?l transform?m ?ntr-un concept complet pentru evenimentul sau loca?ia dvs. Fie c? sunte?i organizator, planificator de ?nt?lniri corporatiste, o agen?ie de P.R., o companie de produc?ii media sau proprietar de club/restaurant/teatru, suntem aici s? v? ?ndeplinim cele mai exigente cerin?e. Oric?t de mare sau de mic este proiectul dvs., Paradigma Group v? asigur? c? va fi considerat la fel de important ?i va fi tratat cu aceea?i grij? ?i devotament.

Scurt? istorie

1996
Funda?ia companiei Paradigma Group ?ncepe odat? cu AEI Broadcast Concept.
AEI BROADCAST CONCEPT a ghost ?nfiin?at? ?n 1996 de c?tre Adrian E. Ionescu, gestion?nd mai ales ca distribuitor de film reprezentant al companiilor interna?ionale de pe pia?a din Rom?nia.
?n ultimii ani ai deceniului, compania ?ncepea s? organizeze mici evenimente.

2000
Cristian Singer, un nume foarte cunoscut ?i un specialist foarte experimentat ?n acest domeniu, a fost numit partener ?n companie, de?inerea de ac?iuni fiind ?mp?r?it? 50%-50% cu Adrian E. Ionescu.
Baz?ndu-se pe expertiza vast? a noului partener, compania ?i-a concentrat activitatea ?n dezvoltarea sa ca afacere complet? de sisteme audio ?i de iluminare.

2003

Doi ani de organizare de evenimente majore ?n Rom?nia au condus la oportunitatea de a achizi?iona echipamente audio ?i de iluminare mai avansate. Devenind membru al Synco Europe, o re?ea profesionist? de companii de ?nchirieri, cu filiale ?n Fran?a, Olanda,Belgia, Portugalia ?i Marea Britanie, activit??ile companiei au crescut semnificativ ?i AEI BROADCAST CONCEPT a devenit unul din liderii din Rom?nia ?n ceea ce prive?te ?nchirierea de echipamente audio ?i de iluminare.

2004
Ampco Flashlight Holding din Olanda, una din organiza?iile europene importante din industria de sunet ?i iluminare profesionist?-?i care, de asemenea, ?i-a dezvoltat expertiza pe pia?a din Rom?nia ?n anii precenden?i- a luat decizia s? se implice mai mult pe teritoriul rom?nesc ?i a propus companiei AEI BROADCAST CONCEPT s?-i devin? partener local.
Ampco ?i Flashlight, ambele ?nfiin?ate ?n anii ’70, au fost, timp de decenii, liderii ?n ?nchirieri ?i v?nz?ri de echipamente audio ?i de iluminare din Olanda. Flashlight ini?ial se ocupa cu produc?ii de teatru, ?n timp ce Ampco ??i avea clien?ii ?n scena de muzic? live.

Cele dou? companii s-au dezvoltat ?n companii de ?nchirieri full-service de foarte mare succes, oferind servicii pentru spectacole live, evenimente corporatiste, turneuri muzicale sau de teatru.
?n anii ’80, ambele companii au ?nceput s? ?i v?nd? ?i s? instaleze echipamente profesioniste. Succesul celor dou? companii a dus la implicarea lor ?n mai toate evenimentele majore, destul de des ac?ion?nd ca un parteneriat comercial ?n?untrul ?ntreprinderii.

Cooperarea de lung? durat? a celor dou? companii a condus ?n cele din urm? la ?nfiin?area Ampco Flashlight Group pe data de 1 ianuarie 2002, cu domenii de activitate ?n v?nz?ri, ?nchirieri, designm ?i ?ntre?inere de echipamente audio ?i de lumini profesioniste.
Grupul de?ine acum filiale ?n Olanda, Belgia ?i Germania ?i este ?n str?ns? colaborare cu alte companii din acela?i domeniu din majoritatea celorlalte ??ri europene. Plasate sub Ampco Flashlight Holding BV, care se ocup? doar cu administrarea ?i gestionarea proiectelor, fiecare unitate ac?ioneaz? individual. Grupul ofer? suportul evenimentelor de dimensiuni mari, ?n timp ce unit??ile asigur? flexibilitate ?i stil personal.

2005
Cele dou? companii au decis s? creeze un nou parteneriat, sub numele de Paradigma Group, ?mp?r?it? ?n dou? divizii:

-Paradigma Production-?nchirieri de audio, lighting, staging ?i echipamente video ?i servicii corelate

-Paradigma Teknik-v?nz?ri de sisteme profesioniste audio ?i de iluminare, sisteme de suspendare ?i proiectoare AV.

Divizile Noastre

Inchirieri de echipamente audio, lumini, scenotehnica ?i video
V?nz?ri de produse profesionale audio, sisteme de iluminare, scenotehnica ?i proiecte Audio-Video.
Sisteme ?i solutii cutting edge de productii video.